Foreningen behandler ikke klager over parkeringsafgifter
Skiltning
5. december 2014

Foreningens medlemmer bestræber sig til stadighed på på alle parkeringspladser at skilte parkeringsreglerne på en sådan måde, at ingen parkant ved sædvanlig agtpågivenhed kan undgå at få øje på skiltene. Der foregår således både ved etablering af nye pladser og løbende grundige overvejelser om, hvilke skilte, der skal opsættes, hvor og i hvilket antal.

Parkeringsselskaberne er interesseret i at servicere parkanterne og parkeringspladsernes ejere bedst muligt, og i øvrigt har man ikke uden en fyldestgørende skiltning mulighed for at håndhæve et parkeringsreglement.

Der forekommer naturligvis en del steder – ligesom når det gælder offentlig skiltning – praktiske udfordringer, idet lokale forhold kan besværliggøre en optimal skilteplacering.

Michael Christensen, der er direktør i Apcoa, siger: ”Ingen af foreningens medlemmer kunne drømme om at håndhæve et parkeringsreglement, som vi ikke mener, er skiltet fuldt forsvarligt. Tilsammen har foreningens medlemmer måske 100.000 skilte hængende rundt i landet, og det kan jo desværre ikke undgås, at der begås en menneskelig fejl nu og da. Både Apcoa, Q-Park og Parkeringsgruppen gennemgår selv løbende alle parkeringsområder for at sikre, at skiltningen er korrekt, og hver gang vi får en henvendelse fra parkanter eller andre om, at skiltningen på en plads ikke er i orden eller kunne være bedre, gennemgår vi nøje forholdene. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi langt fra altid er enige med de parkanter, der har fået en parkeringsafgift og er utilfredse med skiltningen og andre ting, men rigtig mange steder har vi jo også, direkte eller indirekte, domstolenes ord for, at skiltningen er i orden.”

Dudal Webdesign