Persondata og cookies

1.   Ansvar for dine persondata

Dataansvarlig er advokat Jørgen Pedersen,UNIVERSADVOKATER I/S (CVR 38140523), Vestergade 3, DK-8000 Aarhus C (på vegne af Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening (DPPB).).

Henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske til mail@universadvokater.dk.


2.   Oplysninger, der indsamles og behandles

Vi behandler de persondata, som du overgiver til os, typisk i form af dit navn og din e-mailadresse.

Når du og andre besøger vores hjemmeside, indsamler vi via cookies data om navigationen på siderne for at vi kan se, hvilke afsnit af hjemmesiderne, der er størst interesse for.

 
3.   Formål med behandling af persondata

De persondata, du afgiver til os, bruges til forskellige formål afhængig af, hvad din henvendelse drejer sig om, navnlig

 • til at optimere vores hjemmeside og
 • til at sende de informationer, som du har anmodet om.

 
4.   Retsgrundlaget for behandling af persondata

Vi behandler persondata på basis af et af følgende retsgrundlag:

Opfyldelse af en aftale

Når du indgår en aftale med os, fx om at sende dig nyhedsmails, behandler vi dine persondata, som er nødvendige for at opfylde aftalen.

Legitim interesse

Når du beder os om at tage kontakt til dig, fx via en af formularerne på sitet, behandler vi de persondata, du afgiver, fordi de er nødvendige for at kunne kontakte og besvare din henvendelse.

Vi bruger ikke dine persondata til andet end den ønskede kontakt. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan gøre det ved henvendelse til e-mailadressen mail@universadvokater.dk.

Overholdelse af en retlig forpligtelse

Vi videregiver dine persondata i tilfælde, hvor vi i øvrigt er forpligtet til det ifølge lov. 

Samtykke 

Dit udtrykkelige eller stiltiende samtykke til at behandle dine persondata kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til os. 

5.   Videregivelse af persondata

Vi videregiver i nødvendigt eller hensigtsmæssigt omfang relevante persondata til tredjemand.

 
6.   Tidsrum for opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun persondata i den periode, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til din forbindelse med dppb.dk eller gældende lovgivning. Derefter sletter vi dem.

 
7.   Dine rettigheder

Du har ret til at

 • modtage oplysning om, hvilke data vi har registreret om dig,
 • få sådanne data berigtiget, hvis de er urigtige,
 • modtage en kopi af de persondata, der behandles,
 • få dine persondata slettet, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig,
 • anmode os om begrænsning af behandlingen af dine persondata til det nødvendige,
 • anmode os om at indstille udsendelse af information til dig,
 • i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, modtage dine persondata,
 • indgive en klage til en tilsynsmyndighed, og
 • tilbagekalde dit samtykke, hvis vi behandler dine persondata på basis af dit samtykke.

Henvendelse vedrørende dine rettigheder kan ske til e-mailadressen mail@universadvokater.dk.

 
8.   Andre hjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. DPPB's persondatapolitik gælder kun for egne hjemmesider.


 

Modtag nyhedsmails?

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbrevet her.

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbreve.