21. september 2022

Skiltning

Foreningens medlemmer bestræber sig til stadighed på at skilte parkeringsreglerne på alle parkeringspladser på en sådan måde, at ingen parkant ved sædvanlig agtpågivenhed kan undgå at få øje på skiltene. Der foregår således både ved etablering af nye pladser og løbende grundige overvejelser om, hvilke skilte, der skal opsættes, hvor og i hvilket antal.

Parkeringsselskaberne er selvsagt interesseret i at servicere parkanterne og parkeringspladsernes ejere optimalt, og i øvrigt har man ikke uden fyldestgørende skiltning mulighed for at håndhæve et parkeringsreglement.

Der forekommer naturligvis en del steder – ligesom når det gælder offentlig skiltning – praktiske udfordringer, idet lokale forhold kan besværliggøre en optimal skilteplacering.

Michael Christensen, der er direktør i Apcoa, siger:

”Ingen af foreningens medlemmer kunne drømme om at håndhæve et parkeringsreglement, som vi ikke mener, er skiltet fuldt forsvarligt. Tilsammen har medlemmerne formentlig langt over 100.000 skilte hængende rundt i landet, og det kan jo desværre ikke undgås, at der begås en menneskelig fejl nu og da.

Selskaberne gennemgår løbende alle parkeringsområder for at sikre, at skiltningen er korrekt, og hver gang vi får en henvendelse fra parkanter eller andre om, at skiltningen på en plads ikke er i orden eller kunne være bedre, gennemgår vi nøje det konkrete forhold.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi langt fra altid er enige med de parkanter, der har fået en parkeringsafgift og er utilfredse med skiltningen eller andre ting, men rigtig mange steder har vi jo også, direkte eller indirekte, Parkeringsklagenævnets eller domstolenes ord for, at skiltningen er i orden.”


Modtag nyhedsmails?

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbrevet her.

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbreve.