Hvorfor har man regler på parkeringsområder?

Brancheforeningens medlemmer servicerer først og sidst landets bilister. Formålet med parkeringsreglementer er at sikre de bilister, der har ret til at parkere på et givet område, tilgængelighed og ordnede forhold.

Ud over ønsket om således at give parkanterne de bedst mulige forhold kan ejere af parkeringsarealer have mange bevæggrunde til at indføre parkeringsrestriktioner. Dette er nogle af dem:

  • Man ønsker en indtægt, helt som hvis man havde opført en beboelsesejendom på arealet og udlejet lejlighederne.
  • Man ønsker tidsbegrænset parkering for at sikre et rimeligt flow af kunder til fx et indkøbscenter. Tidsbegrænsning kan fx også være et middel til at sikre, at pendlere ikke optager medarbejdernes parkeringspladser ved en virksomhed.
  • Der skal parkeres i bås, så flest muligt kan få en plads og ingen spærrer adgangs- og brandveje.
  • Handicappede skal kunne finde en plads og helst i nærheden af indgangen til fx biblioteket.
  • Der skal bruges parkeringstilladelse, så kun beboerne kan benytte de pladser, som boligforeningen stiller til rådighed.

Parkeringsreglementerne på DPPBs medlemmers pladser tjener altid et legitimt formål.

Som bilist bør man læse skiltningen på parkeringspladserne grundigt, og ikke bare den første gang man benytter en plads. Parkeringsreglerne kan jo være ændret siden det seneste besøg.

Modtag nyhedsmails?

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbrevet her.

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbreve.