2. december 2022

Indtastning af registreringsnummer i parkeringsautomater

Kommentar til artikler i pressen november-december 2022.

Retten i Aalborg har den 25. november 2022 afsagt en dom i en sag mellem et parkeringsselskab og en parkant.

Dommen har vakt en del furore i parkeringsbranchen, idet den er i modstrid med Parkeringsklagenævnets praksis og ikke har støtte i tidligere retspraksis.

Sagen drejede sig i korthed om, at en parkant havde fået en parkeringsafgift, fordi han i betalingsautomaten ikke havde indtastet registreringsnummeret på den bil, han parkerede. Han havde derimod indtastet nummeret på en anden bil, som han også havde rådighed over i det daglige.

Skiltningen på parkeringspladsen angav tydeligt, at parkering kun var tilladt mod betaling og registrering af korrekt nummerplade. Betalingsautomaten var indrettet således, at parkanten, efter at have indtastet et registreringsnummer, i displayet blev bedt om at bekræfte nummerets rigtighed og oplyst om, at "Tastefejl kan medføre en uomstødelig P-afgift".

Retten i Aalborg frifandt bilisten for betaling af parkeringsafgiften med to begrundelser.

Første begrundelse var, at parkanten efterfølgende havde godtgjort, at han faktisk havde betalt for parkeringen, selv om det var under angivelse af et forkert registreringsnummer.

Til denne begrundelse er at bemærke, at parkanten ikke fulgte de spilleregler, der meget klart fremgik af skiltningen og automaten og herunder forsømte at tjekke, om han nu også havde indtastet det rigtige nummer. Kravet om, at korrekt registreringsnummer skal indtastes, er til for, at parkeringsvagten på stedet kan konstatere, om der faktisk er betalt for parkering af en bestemt bil og kan pålægge en afgift for forseelsen, hvis det ikke er tilfældet.

Af samme årsag kan man heller ikke under normale omstændigheder slippe for en bøde, hvis man bliver taget i toget eller bussen uden billet eller i sin bil uden førerbevis - heller ikke selv om man efterfølgende kan godtgøre, at billetten eller førerbeviset lå derhjemme.

Intet overhovedet antyder, at det var tilfældet i den pågældende sag, men i princippet kunne parkanten og fx et familiemedlem have parkeret to biler og kun betalt for og registreret det ene af køretøjerne. Hvis Aalborg-dommen får lov at danne præcedens, ville begge biler med én og samme billet kunne "dokumentere" og slippe igennem med, at man havde "betalt".

Det svarer til, at et par togrejsende i givet fald ville kunne rejse "risikofrit" på kun én billet: den ene ville kunne vise kontrolløren billetten, og den anden ville efterfølgende kunne fremsende den samme billet som "dokumentation" for betaling.

Rettens anden begrundelse for frifindelsen i Aalborg-sagen var, at teksten på skiltene og i automaten indeholdt "et skønselement i vurderingen af, om en tastefejl skal medføre en uomstødelig parkeringsafgift".

Skiltenes og automatens tekster var klare og utvetydige. Teksterne oplyste, at en tastefejl "kan" medføre en parkeringsafgift. Der var ikke her tale om et "skønselement", men om en helt korrekt gengivelse af fakta: en parkeringsafgift pålægges naturligvis kun, hvis forseelsen opdages.

Aalborg-dommen er udtryk for en afvigelse fra Parkeringsklagenævnets klare praksis. I klagenævnets sag nr. 436 fik parkeringsselskabet medhold i et tilfælde, hvor parkanten var kommet til at indtaste et "Y" i stedet for et "X". I sag nr. 306 var et "C" blevet til et "V", i sag nr. 1456 skulle et 9-tal i stedet have været 1-tal, i sag nr. 1695 skulle det have været et "J" i stedet for et "Y", og i sag nr. 2104 skulle der have været tastet "23" i stedet for "29".

Klagenævnets praksis skiller sig markant ud fra afgørelsen fra Aalborg - specielt hvis man tager i betragtning, at det nok er lettere som parkant at komme til at overse, at man har tastet et enkelt tal eller bogstav forkert i modsætning til et helt registreringsnummer.

Parkeringsklagenævnet er sammensat af en dommer som formand, to medlemmer udpeget af FDM og Forbrugerrådet Tænk og to medlemmer udpeget af parkeringsbranchen. Nævnets afgørelser i de omtalte sager er truffet med formandens stemme som tungen på vægtskålen.

Med dommen fra Aalborg er der ikke etableret en (ny) praksis vedrørende kravene til indtastning af korrekt registreringsnummer i betalingsautomater, og det sidste punktum er ikke sat.

Det er ikke nok at betale. Man skal også dokumentere - og gøre det på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde - at man har betalt.

Parkeringsbranchen ser frem til, at praksis på området bliver klart og entydigt fastlagt.

021222

Modtag nyhedsmails?

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbrevet her.

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbreve.