Der kan ikke klages til DPPB over parkeringsafgifter

Du kan ikke klage til brancheforeningen over parkeringsafgifter (kontrolafgifter).

Mener du, at du med urette er blevet pålagt en parkeringsafgift, skal du sende en klage til parkeringsselskabet. P-vagten, der har pålagt afgiften, er ikke beføjet til at annullere den.

Fastholder selskabet parkeringsafgiften, og er du uenig i afgørelsen, kan du klage til Parkeringsklagenævnet.

Parkeringsklagenævnet etableredes i 2018 af DPPB i samarbejde med FDM og Forbrugerrådet Tænk. Nævnets afgørelser træffes af to repræsentanter for parkeringsbranchen, to repræsentanter for forbrugerinteresser og en dommer, der er nævnets formand.

Det koster et gebyr at klage til Parkeringsklagenævnet. Får du medhold i din klage, tilbagebetales gebyret.

Læs mere om Parkeringsklagenævnet og klageproceduren  på nævnets hjemmeside

På nævnets hjemmeside omtales nogle retningsgivende afgørelser fra Højesteret og landsretterne om parkeringsafgifter.

Modtag nyhedsmails?

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbrevet her.

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbreve.